Avslöja era dolda kostnader med Smart Managed Document Solutions

Avslöja era dolda kostnader med Smart Managed Document Solutions


Smart Managed Document Solutions Logo Small 

Spara tid och pengar med OKI genom att optimera utskrifts- och dokumentflödet med en skräddarsydd tjänst som uppfyller behoven hos alla typer av företag och organisationer, oavsett storlek.

När det gäller utskrifts- och dokumentrelaterade processer finns det ofta frågor som förblir obesvarade. Är ni till exempel medvetna om hur mycket som skrivs ut i onödan inom organisationen varje dag, och som innebär onödiga kostnader? Eller hur mycket tid du och dina medarbetare ägnar åt skrivarmaskinparken – tid ni i stället kunde utnyttja för verksamheten?

 

De här obesvarade frågorna kan leda till kostnader som ofta är dolda och inte tas med i beräkningen i verksamheten.

 

Smart Managed Document Solutions från OKI erbjuder en portfölj med tjänster, kompletterade med programvara, teknik och verktyg, som hjälper er att ta itu med de här frågorna och som erbjuder en lösning för att göra betydande besparingar inom företaget, både i tid och pengar. 
    
 

  OKI Smart SolutionsSmart Solutions Small

   
 


Som en del av Smart Managed Document Solutions erbjuder OKI Smart Solutions, en integrerad svit med program och tekniker som förbättrar arbetsflöde, hantering och säkerhet rörande dokument inom organisationen. OKI kan på så sätt tillhandahålla en helt integrerad och optimerad lösning som uppfyller behoven i er verksamhet, oavsett om det sker genom registrering och distribution, dokument- och innehållshantering, säkerhet och utskrift, mobilitet eller enhets- och kontraktshantering. 

Klicka på bilden så visas informationen

Mer utförlig information finns på vår Smart Solutions-sida.

10000 pages per year are printed by the average office worker

Take control of your hidden costs

 

 

 

Med hjälp av en konsult- och analysprocess kan vi identifiera era särskilda verksamhetsbehov och rekommendera en flexibel lösning för att optimera utskrifts- och dokumentresultatet. Detta innebär full synlighet och möjlighet att sänka kostnaderna genom effektivare arbetsflöden, vilket sparar både tid och pengar.

OKI Smart MPS 

Managed Page Services

Managed Print Services

Managed Document Services

Problemfri utskriftshantering som sparar pengar

Optimera och hantera
utskriftsbehoven och höj produktiviteten
Optimera och hantera dokumentarbetsflödet och uppnå lägre kostnader och högre effektivitet


How smart managed document solutions works 

Smart Consult logoGenom en strukturerad process kan OKI hitta den optimala lösningen för utskrifts- och dokumentarbetsflödet i er organisation. Vi samarbetar kontinuerligt med er och bedömer era behov genom att analysera er skrivaranvändning och rekommendera rätt tjänst som kan uppfylla era specifika krav och leda till sänkta utskriftskostnader.

Förutom att underlätta hanteringen av era enheter och förbrukningsartiklar kan vi på OKI också ge råd om den rätta sammansättningen av enheter och var de bör placeras för att öka produktiviteten.

Vår kontinuerliga process för hantering, granskning och implementering säkerställer att era dokumentarbetsflödesprocesser anpassas och uppdateras i takt med förändringar inom organisationen, samtidigt som de utlovade kostnadsbesparingarna uppnås.

Managed print services process 

 Managed print services process steps

BEDÖMA

Genom att observera och förstå er utskriftsmiljö kan OKI bedöma era aktuella och framtida behov och hur de kan optimeras på bästa sätt.

 REKOMMENDERA
OKI föreslår den lämpligaste lösningen för er verksamhet bland ett stort urval av modeller.

 


IMPLEMENTERA

Vi implementerar vår rekommenderade lösning med minsta möjliga inverkan på verksamheten.

 


HANTERA

Genom kontinuerlig fjärrstyrd övervakning kan vi garantera att förbrukningsartiklar levereras när de behövs, identifiera fel innan de inträffar och reagera omedelbart för att minimera stilleståndstid.

 


GRANSKA
Vi tillhandahåller detaljerad rapportering och statistik om hur era enheter används. Genom kontinuerlig granskning garanterar vi att era processer rörande utskrifts- och dokumentarbetsflöden förbättras och optimeras så att ni kan dra nytta av högre effektivitets- och produktivitetsnivåer inom organisationen.

 

  

 

* US Environmental Energies National Laboratory’s Technologies Division, Smarter print management - Controlling costs and environmental impacts in the United Kingdom, OKI, Jan 2009
¹ ALL Associates Group - Company size between 500 and 5,000 employees across all industry types
² IDC, An easy and often missed opportunity for CIOs - MPS, April 2012
³ IDC, Bridging the information worker productivity gap in Western Europe: New challenges and opportunities for IT, Sept 2012