Utskriftsinstruktioner

Så här använder du annat medium för framsidan

30/12/2008

Med OKIs skrivare kan du skriva ut dokumentets första sida på ett annat medium för att skapa till exempel rapporter med professionellt utseende.

1) Gå till File (Arkiv), Print (Utskrift) och Properties (Egenskaper).

2) Klicka på knappen Paper Feed Options (Alternativ för pappersmatning) i avsnittet Media.

3) Markera rutan Using different source for first page (Använd annan källa för första sidan) i avsnittet Cover Printing (Utskrift av omslag).


4) I Source (Källa) väljer du i listmenyn det fack som ska användas för matning av första sidan.

5) I Weight (Vikt) väljer du i listmenyn den typ av media som ska användas.

6) Klicka på OK för att skriva ut.

Bli inspirerad